Stigma

All vår råvara har vuxit i Norrland där tillväxten är mycket långsam. Vi får på så sätt ett virke av högsta svensk kvalitet. I våra slott och herresäten liksom i våra hembygdsgårdar finns gott om golv som trampats sedan 1500-talet. Trägolv som nötts av många generationer och som blivit vackrare och vackrare för varje steg. Ett äkta trägolv har inget begränsande ”bäst före datum”. Ett Stigmagolv är en framtidsinvestering med glädje och skönhet från första dagen.

LÅG FUKTHALT

Golven är torkade till ca 9% vilket motsvarar ca 50% relativ luftfuktighet vid +20° C i normalvilla. Vi lagrar golven i klimatlager för att bibehålla jämn och bra fuktkvot.

A-SORT

A-sorteringen är vår finaste kvalitet. Den har naturligt inslag av kvistar som ger ett genuint utseende.

B-SORT

En kvalitet för den händige som är beredd att lägga ner tid att planera läggning av golvet genom att sortera och kapa. B-sort kan innehålla kvistutslag, svartkvist och andra defekter.

Furu natur

Furu borstad

Furu vit

Ändspont

Stigma ändspont används främst till panel och golv där man har nytta av dess spontade fyra sidor. Ändsponten på kortsidorna gör att skarvningen kan ske mellan reglar, eftersom den förhindrar att virket vrider sig och glipor uppstår. Fördelen med ändspontad panel och golv är att man kan minska spillet och lättare få fina skarvar. Detta är fördelaktigt då man ska lägga långa tak- eller golvpartier. Man kan skarva brädorna var man vill, även mellan reglarna och man är då inte lika längdberoende.

Strukturering, Borstning & Ytbehandling

Med över 45 års erfarenhet inom strukturering av golv och paneler, har vi marknadens längsta erfarenhet inom området. Borstning innebär att man borstar bort den mjuka delen av brädan dvs vår- eller sommarveden, då återstår vintervedens toppar. Det finns möjlighet att strukturera de flesta dimensioner och profiler som vi producerar.

Grangolv

Granen är ett ljusare träslag än furan och har ingen röd kärnved. Grangolven mörkas inte lika mycket som ett furugolv. Ett massivt grangolv blir personligt, då varje bräda har sitt unika utseende och med ett äkta och naturligt uttryck.

Grangolv 20,5x132mm

Grangolv 26,5×132 | 180mm

Askgolv

Europeisk askträ har tack vare sina ljusare färger använts i särskilt norra Europa för trägolv och interiörer i århundraden. Ask är ljus och har en vacker struktur och kontrast i färger som gör den framstående och kraftfull, hårt vax oljat i ljusare eller mörkare färger framhäver dess trästruktur står upp och passar in i många moderna stilar och interiörer.

Askgolv 20x140mm